proform architects

公共的外延

上海青浦与嘉定公共当代实践
2011-2012 香港深圳城市\建筑双年展
策展人:刘宇扬、李翔宁、哈利·鄧·哈托格
2012年

Comtemporary Architecture in Shanghai’s Qingpu and Jiading New Town
2011-2012 Hong Kong & Shenzhen Bi-City Biennale of Urbanism\Architecture
Curators: LIU Yuyang, LI Xiangning, Harry den Hartog
2012


39-40 P1160396 300x225 公共的外延

41-42 P1160405 300x225 公共的外延

相关链接:嘉定新城远香湖带带屋

 

| 沪公网安备 | 31010902001866 |